Kezdőlap - Könyvtár

Mártírok csontjainak eltemetése

77. Mártírok csontjainak eltemetése
Kérdés: Miután Kovnó városát felszabadították a német uralom alól, és mi előjöhettünk rejtekhelyeinkről, elborzasztó látvány tárult a szemünk elé – emberi csontvázak, koponyák, csontok és szervek hevertek Kovnó-szerte mindenfelé. A németek által felgyújtott há-zak romjai alól a pincékben rejtőző zsidók elszenesedett végtagjai álltak ki – bizonyítékul, hogy valóban voltak búvóhelyek az épüle-tekben. Az itt elrejtőzött szerencsétlen zsidóknak az élve elégés és a megfulladás kettős halálnemét kellett elszenvedniük.
A Kilencedik Erődben, ahová egész Európából mintegy 40.000 zsidót hoztak el meggyilkolni, fából épített máglyákra hal-mozottan több rakás, benzinnel lelocsolt holttestet találtunk, ame-lyeket a németeknek már nem volt idejük elhamvasztani. Bárhol kezdtünk el ásni, a lapátok mindenhol csontokba, emberi testré-szekbe ütköztek. Több probléma merült fel az emberi maradvá-nyokkal kapcsolatban:
1. Kötelességünk volt-e kiásni azokat a tetemeket, csontokat, amikre rátaláltunk, hogy aztán a gettó zsidó temetőjében temessük el azokat, vagy sem? A háláchá általában azt követeli meg, hogy a hozzátartozók által nem igényelt holttestet ott kell eltemetni, ahol az ember rátalált. Másrészt viszont, mivel ezek a tetemek úgy he-vertek szerte-szét a földön, mint a trágya, étekül madaraknak és vadaknak, attól tartottunk, hogy még azokat is, akik el lettek te-metve, ki fogják ásni a földből a dögevő állatok. Ezért jobbnak tűnt átszállítani őket egy állandó temetőbe.
2. A test exhumálásánál a háláchá megköveteli, hogy a testet körülvevő földből háromujjnyit ki kell ásni, és ezt a földet – amely esetleg tartalmaz lebomló húst – a testtel együtt kell eltemetni an-nak új nyugvóhelyére. Ez a háláchá vajon alkalmazható volt-e a mi esetünkben?
Válasz: Komoly mérlegelést követően úgy rendelkeztem, hogy a leégett épületek alatt talált halottakat össze kell gyűjteni a körülöt-tük talált laza földdel együtt, mivel nem kétséges, hogy az áldozatok vére és húsa összekeveredett ezzel a laza földdel. Mivel a testek már jó ideje hevertek szerte-szét, a rothadó húsból valamennyi bizonyo-san összekeveredett a testek körüli földdel.
Mivel a szörnyen legyengült túlélőknek nem volt ereje a több ezer holttestet megmozgatni, és annak rendje és módja szerint el-temetni a zsidó temetőben, a kormány rendelkezésünkre bocsátott számos német hadifoglyot, hogy segítsenek a vértanúk holttesteit átszállítani és eltemetni a gettó melletti temetőben.
Így hát végiglátogattuk a különböző helyeket, különös tekin-tettel a Kilencedik Erődre, és összegyűjtöttük a mártírok szerte-szétheverő csontjait és egyéb testrészeit. Mivel lehetetlen volt a csontokról, végtagokról megállapítani, hogy kihez tartoztak, mindet egyetlen közös sírba temettük, bizonyos értelemben beteljesítve ez-által a bibliai verset: „Akik kedvesek és kedveltek voltak életükben, a halálban sem választattak el egymástól.”
A házak romjai alól előhúzott, nyilvánvalóan felismerhető tes-teket viszont egyenként temettük el, legalább egy könyöknyi távol-ságot hagyva a sírok között. Őket abban a ruhában temettük el, amiben megtaláltuk őket, az őket körülvevő háromujjnyi laza talajjal együtt, ahogyan azt a háláchá előírja.
Ezt a fontos micvát hat hét alatt, 5704. menáchem áv 15. és elul 28. – 1944. augusztus 4. és szeptember 16. – között teljesítet-tük, mintegy 3000 embert temetve el. Az Örökkévaló vegyen elég-tételt értük, és töltse ki bosszúját az Ő ellenségein!
Téma: temetés

Vájécé

 
Szakaszunk -- Vájécé (1Mózes 28:10--32:3.) -- azzal kezdődik, hogy Jákob menekül testvére, Ézsau gyilkos bosszúja elől. Cháránban nagybátyja, Lábán házában, talál menedéket, elveszi annak két lányát, Léát és Ráchelt és gyors egymásutánban 11 fia születik, majd egy lánya, Dina. 14 évet szolgál két feleségéért és további hat évet, aminek fizetségképpen apósa nyájából részesedik. A szakasz végén ismét úton találjuk Jákobot, amint hazafelé igyekszik Kánaánba.
 
Audió előadások:

Programok ()

 | 
H K Sz Cs P Sz V
       
       
       
       
       
       
további programok - naptár nézet
további programok - lista

Naptár konverter

Válaszd ki a polgári vagy a zsidó dátumot, és klikkelj a megfelelő nyílra!
Polgári naptár
   
Zsidó naptár
   
Ha a keresett dátum naplemente utáni akkor adja meg a következő polgári dátumot!

Hírlevél

Ha szeretne értesülni az aktuális híreinkről, akkor iratkozzon fel hírlevelünkre.
Név:

E-mail: